Կիթառի բաժին

343-acoustic-main-640-80

Կիթառի բաժնում ուսուցման ընթացքը բաղկացած է 3 փուլից՝ Ա, Բ, Գ, Դ:

Փաթեթ Ա) 8 պարապմունք  Ծանոթացում գործիքի հետ, գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ, 1-2 մեղեդիների և դրանց ակորդային նվագակցության ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 1 ամիս:

Փաթեթ Բ) 8 պարապմունք  Ծանոթացում գործիքի հետ, գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ, 2 մեղեդիների և դրանց ակորդային նվագակցության ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 1,5 ամիս:

Փաթեթ Գ) 16 պարապմունք  Գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ 2-3 մեղեդիների և դրանց ակորդային նվագակցության ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 2 ամիս:

ՓաթեթԴ ) 42 պարապմունք Լսողությամբ մեղեդիների գործիքով արտաբերելու հմտություն, 4-5 մեղեդիների և դրանց ակորդային նվագակցության ուսուցանում: Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 3 ամիս:

Փաթեթ Ե) 48 պարապմունք Տարրական երաժշտության տեսության ուսուցանում (նոտաների ընթերցում) և գործիքի վրա   նոտաներով արտաբերման հմտության ուսուցանում: 5-10 մեղեդիների և դրանց ակորդային նվագակցության ուսուցանում: Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 6 ամիս: