Դաշնամուրային բաժին

Adult-Piano-Lessons-to-Learn-the-Piano

Դաշնամուրային բաժնում ուսուցման ընթացքը կազմակերպվում է 5 փաթեթներով՝ Ա, Բ, Գ,Դ, Ե:

Փաթեթ Ա) 8 պարապմունք Ծանոթացում գործիքի հետ, գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ, 1-2 մեղեդիների ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 1 ամիս:

Փաթեթ Բ) 12 պարապմունք  Ծանոթացում գործիքի հետ, գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ, 2 մեղեդիների ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 1,5 ամիս:

Փաթեթ Գ) 16 պարապմունք Գործիքին տիրապետելու տարրական հմտություններ 2-3 մեղեդիների ուսուցանում (մեղեդիները կարող են ընտրվել նաև սովորողի ցանկությամբ): Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 2 ամիս:

Փաթեթ Դ) 24 պարապմունք Լսողությամբ մեղեդիների գործիքով արտաբերելու հմտություն, առնվազն 4-5 նոր մեղեդիների ուսուցանում: Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 3 ամիս:

Փաթեթ Ե) 48 պարապմունք Տարրական երաժշտության տեսության ուսուցանում (նոտաների ընթերցում) և գործիքի վրա   նոտաներով արտաբերման հմտության ուսուցանում: Առնվազն 5-10 նոր մեղեդիների ուսուցանում: Փաթեթը ներառում է ամսական 8 պարապմունք, ուսման տեվողությունն է 6 ամիս: