Վարձավճարներ

Վարձավճարներ

Անհատական պարապմունքներ (Երաժշտական գործիքներ, վոկալ)

13-15 տարիքային խումբ 16+ տարիքային խումբ
Փաթեթ Ա (8 պարապմունք) 20.000 դրամ 25.000 դրամ
Փաթեթ Բ (12 պարապմունք) 28.000 դրամ 35.000 դրամ
Փաթեթ Գ (16 պարապմունք) 35.000 դրամ 45.000 դրամ
Փաթեթ Դ (24 պարապմունք) 50.000 դրամ 65.000 դրամ
Փաթեթ Ե (48 պարապմունք) 90.000 դրամ 105.000 դրամ

 

Խմբակային պարապմունքներ (վոկալի և կիթառի բաժիններում, 2-4 մասնակից)

13-15 տարիքային խումբ 16+ տարիքային խումբ
Վոկալ, կիթառ 15.000 դրամ 20.000 դրամ

 

16+ տարիքային խումբ 13-15 տարիքային խումբ
Գրական 20.000 դրամ 15.000 դրամ
Պարարվեստ 15.000 դրամ 12.000 դրամ
Կերպարվեստ 20.000 դրամ 15.000 դրամ

Վարձավճարները նշված են 8 պարապմունքի համար:

 

 

Ամառային դպրոց-անհատական պարապմունքներ

6-15 տարիքային խումբ 16+ տարիքային խումբ
Փաթեթ  8 դաս(շաբաթական 2 պարապմունք) 16.000 21.000
Փաթեթ  12 դաս (շաբաթական 3 պարապմունք) 25.000 30.000
Փաթեթ  16 դաս(շաբաթական 4 պարապմունք) 30.000 40.000

Երաժշտական բաժին  ( <<Արվեստի դպրոց>> ծրագիր )

տարիքային խումբ տևողություն գումար առարկա
6 – 9 4 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն(երաժշտական գործիք, կամ երգեցողություն)  +
սոլֆեջիո + երաժշտական
գրականություն
10 – 12 3 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն(երաժշտական գործիք, կամ երգեցողություն)  +
սոլֆեջիո + երաժշտական
գրականություն
13 – 15 2 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն(երաժշտական գործիք, կամ երգեցողություն)  +
սոլֆեջիո + երաժշտական
գրականություն

 

Կերպարվեստի բաժին

տարիքային խումբ տևողություն գումար առարկա
6 – 9 4 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն
10 – 12 3 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն
13 – 15 2 տարի 15.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն

Պարարվեստի բաժին

տարիքային խումբ տևողություն գումար առարկա
6 – 9 4 տարի 8.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն
10 – 12 3 տարի 8.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն
13 – 15 2 տարի 8.000 դրամ մասնագիտություն+արվեստի
պատմություն